Pisarze podział na epoki

Pisarze współczesności

Znani pisarze – Współczesność 1. Irit Amiel- (1931-2021) Urodzona 1931 rok. urodziła się w żydowskiej rodzinie w Częstochowie jako Irena Librowicz. Okres okupacji hitlerowskiej udało jej

Czytaj więcej »

Pisarze Młodej Polski

Znani Pisarze – Młoda Polska 1. Joseph Conrad- (1857-1924r.) Urodził się w Berdyczowie, w rodzinie szlacheckiej, jako Józef Konrad Korzeniowski. Gdy miał 4 lata, jego

Czytaj więcej »

Pisarze Pozytywizmu

Znani pisarze – Pozytywizm 1. Henryk Sienkiewicz- (1844-1916r.) Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej z okolic Łukowa. Gimnazjum ukończył z trudem, pracując jako guwerner, potem jednak uzyskał

Czytaj więcej »

Pisarze Romantyzmu

Znani pisarze – Romantyzm 1. Adam Mickiewicz- ( 1798-1855r.) Urodził się w Nowogródku w rodzinie szlacheckiej. Podczas studiów na Uniwersytecie Wileńskim działał w Towarzystwie Filomatów

Czytaj więcej »

Pisarze Oświecenia

Znani pisarze – Oświecenie 1. Ignacy Krasicki- (1735-1801r.) Pochodził z bardzo zamożnej rodziny szlacheckiej, był starannie wykształcony, obrał stan duchowny. Był sekretarzem prymasa, potem kapelanem króla Stanisława

Czytaj więcej »

Pisarze Baroku

Znani pisarze – Barok 1. Molier- (1622-1673r.) Właściwie Jean-Baptiste Poquelin. Najwybitniejszy komediopisarz francuski, uważany za twórcę klasycznej komedii nowożytnej, mistrz realistycznej komedii charakterów z przemyślaną intrygą. Urodził

Czytaj więcej »

Pisarze Renesansu

Znani pisarze – Renesans 1. Giovanni Baccaccio- (1313-1375) Wczesnorenesansowy pisarz włoski. Młodość spędził w Neapolu, gdzie odbywał praktykę handlową, studiował prawo i przebywał na dworze

Czytaj więcej »

Pisarze Starożytności

Znani pisarze – Starożytności 1. Homer Żył w Grecji w VIII wieku p.n.e. Jego życiorys pozostaje nieznany; o sławę miejsca urodzin poety już w starożytności

Czytaj więcej »