Renesans

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zdobądź dostęp do pełnego opracowania epok literackich!

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie ponad 80 stron A4 szczegółowych opracowań wszystkich epok literackich. Ucz się w wygodny sposób i nie trać czasu na szukanie wiedzy.

Kup teraz dostęp na cały rok.

59.99zł

Dostęp do produktu

Epoka - Renesans

1. Ramy czasowe

 • We Włoszech rozpoczyna się w XIV wieku i trwał do początków wieku XVI.

 • W krajach północnoeuropejskich trwa od końca wieku XV do końca wieku XVI, a nawet lat trzydziestych XVII wieku.

2. Wydarzenia, które wiążą się z początkiem epoki

 • Zdobycie Konstantynopola przez Turków w 1450 roku, które spowodowało wyjazd uczonych do Włoch

 • Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga w 1450 roku, dzięki czemu poglądy zawarte w książkach mogły się szybko rozpowszechniać

3. Odkrycia geograficzne

 • odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 roku, które przyczyniło się do zmiany postrzegania świata

 • odkrycie drogi morskiej do Indii- dokonał tego Vasco da Gama- rok 1498

 • opłynięcie Ziemi w latach 1519-1522- wyprawa Ferdynanda Magellana była ostatecznym dowodem na jej kulistość

4. Nazwa

 • Pochodzi od francuskiego słowa renaissance- odrodzenie

5. Gatunek literacki

 • fraszka

 • epigramat

 • epitafium

 • tren

Fraszka- (frasca)- gałązka, drobiazg. To krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany o różnorodnej tematyce, często humorystycznej lub ironicznej (satyrycznej). Posiada puentę.

Epigramat- krótki utwór poetycki w formie aforyzmu, wywodzący się z napisów informacyjnych w starożytnej Grecji zamieszczanych na grobach, pomnikach lub ofiarach wotywnych. Tekst inskrypcji krótki, przeważnie dwuwierszowy, pisany dystychem elegijnym.

Epitafium- napis umieszczony na nagrobku lub pomniku upamiętniający lub sławiący zmarłego.

Tren- lament żałobny, utwór liryczny o charakterze żałobnym, wywodzący się z antyku. Były poświęcane zmarłej osobie i wyrażały żal oraz smutek z powodu jej odejścia, a także przedstawiały jej cnoty i zasługi.

6. Tematyka

Tematyka epoki Renesansu jest dworska, filozoficzna, polityczno- społeczna, wiejska.

7.Typowy bohater

 • błazen, frant- psotny, przekorny, sprytny, prostak z pozoru

 • szlachcic, ziemianin- wolny, gospodarny, zaangażowany w sprawy kraju, pobożny, wiodący uczciwe, spokojne życie

8. Typ autora

 • indywidualność twórcza- sławny, główny nad tłumem, zna swą wartość

 • poeta doctus- bawi, wzrusza, uczy, tworzy pod wpływem natchnienia

9. Hasła Renesansu

 • ad fontes !- od źródeł (antycznych, biblijnych)

 • nic co ludzkie nie jest mi obce

10. Postrzeganie świata, Boga i ludzi

 • świat traktowano jako dzieło stworzone dla człowieka przez wszechmocnego, sprawiedliwego i dobrego Boga

 • dążono do odnowy życia religijnego oraz do dyskusji o prawach wiary i reformach w instytucji kościoła

 • za początek reformacji przyjmuje się wystąpienie Marcina Lutra z 1517r.

 • zwolenników Lutra nazwano protestantami

11. Najważniejsi filozofowie Renesansu

 • Erazm z Rotterdamu- autor dzieła „Pochwała głupoty”, wytykał warstwom społecznym uprzywilejowanym zakłamanie, głosił konieczność pokoju między religiami chrześcijańskimi (irenizm).

12. Pojęcia związane z epoką Renesansu

 • Antropocentryzm- człowiek i ludzkie sprawy w są centrum zainteresowań myśliciela.

 • Indywidualizm- każdy człowiek jest uznany za dobro niepowtarzalne i odrębne. Erazm wprowadza w ten sposób na nowo do filozofii pojęcie jednostki.

 • Tolerancja- prawem człowieka jest dochodzenie samemu do prawdy, nie wolno narzucać mu wbrew jego woli żadnych gotowych rozwiązań.

13. Architektura, malarstwo i rzeźba w Renesansie

 • sztukę ceniono bardzo wysoko, dlatego zamożni mieszczanie artystów otaczali opieką (mecenat)

 • artyści przestali być anonimowi

 • dzięki swym dziełom artyści chcieli zapewnić sobie nieśmiertelność

 • prąd artystyczny odwołujący się do osiągnięć Starożytnych Greków i Rzymian, nosi nazwę klasycyzmu

 • nastąpił rozwój budownictwa świeckiego: budowano pałace miejskie, kamienice mieszczańskie, ratusze- co miało związek z rozwojem miast

14. Wybitni artyści Renesansu

 • Leonardo da Vinci- malarz, badacz natury, matematyk, inżynier, wynalazca. Do jego najsłynniejszych obrazów należą: „Ostatnia wieczerza”, „Mona Liza”, „Dama z łasiczką”.

 • Rafael Santi- malarz słynący przede wszystkim z obrazów przedstawiających Madonny z Dzieciątkiem „Madonna Sykstyńska”, „Madonna ze szczygłem”.

 • Michał Anioł Buonarotti- malarz, rzeźbiarz, poeta. Jego dziełem są m.in. freski z Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie oraz plan tamtejszego kościoła św. Piotra. Do najsłynniejszych rzeźb Michała Anioła należą: „Dawid”, „Pieta”, „Mojżesz”.

15. Najważniejsze zabytki sztuki renesansowej w Polsce

 • Kaplica Zygmuntowska na Wawelu oraz dziedziniec Zamku Wawelskiego

 • niektóre kamieniczki przy Rynku Głównym w Krakowie

16. Utwory pisane były głównie stylem klasycznym. Cechowały się

 • naśladowaniem natury (mimesis) bądź dzieł mistrzów

 • przestrzeganie zasady decorum- forma dzieła (gatunek, język, kompozycja) dobierana była do jego treści

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie epok literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.