Epoka - Renesans

Nauka z języka polskiego szybko Cię nudzi? Masz problem z zapamiętaniem, analizą i interpretacją epoki renesans, która jest potrzebna ci do matury ?
Poznaj lepiej naszą pomoc naukową w postaci opracowania PDF. W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu. 

 • We Włoszech rozpoczyna się w XIV wieku i trwał do początków wieku XVI.

 • W krajach północnoeuropejskich trwa od końca wieku XV do końca wieku XVI, a nawet lat trzydziestych XVII wieku.

 

 • Zdobycie Konstantynopola przez Turków w 1450 roku, które spowodowało wyjazd uczonych do Włoch

 • Wynalezienie druku przez Jana Gutenberga w 1450 roku, dzięki czemu poglądy zawarte w książkach mogły się szybko rozpowszechniać

 • odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 roku, które przyczyniło się do zmiany postrzegania świata

 • odkrycie drogi morskiej do Indii- dokonał tego Vasco da Gama- rok 1498

 • opłynięcie Ziemi w latach 1519-1522- wyprawa Ferdynanda Magellana była ostatecznym dowodem na jej kulistość

 

 • Pochodzi od francuskiego słowa renaissance- odrodzenie
 • fraszka

 • epigramat

 • epitafium

 • atren

Fraszka- (frasca)- gałązka, drobiazg. To krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany o różnorodnej tematyce, często humorystycznej lub ironicznej (satyrycznej). Posiada puentę.

Epigramat- krótki utwór poetycki w formie aforyzmu, wywodzący się z napisów informacyjnych w starożytnej Grecji zamieszczanych na grobach, pomnikach lub ofiarach wotywnych. Tekst inskrypcji krótki, przeważnie dwuwierszowy, pisany dystychem elegijnym.

 

Tematyka epoki Renesansu jest dworska, filozoficzna, polityczno- społeczna, wiejska.

 

 • błazen, frant- psotny, przekorny, sprytny, prostak z pozoru

 • szlachcic, ziemianin- wolny, gospodarny, zaangażowany w sprawy kraju, pobożny, wiodący uczciwe, spokojne życie

 • indywidualność twórcza- sławny, główny nad tłumem, zna swą wartość

 • poeta doctus- bawi, wzrusza, uczy, tworzy pod wpływem natchnienia

 • ad fontes !- od źródeł (antycznych, biblijnych)

 • nic co ludzkie nie jest mi obce

 • świat traktowano jako dzieło stworzone dla człowieka przez wszechmocnego, sprawiedliwego i dobrego Boga

 • dążono do odnowy życia religijnego oraz do dyskusji o prawach wiary i reformach w instytucji kościoła

 • za początek reformacji przyjmuje się wystąpienie Marcina Lutra z 1517r.

 • zwolenników Lutra nazwano protestantami

 

 • Erazm z Rotterdamu- autor dzieła „Pochwała głupoty”, wytykał warstwom społecznym uprzywilejowanym zakłamanie, głosił konieczność pokoju między religiami chrześcijańskimi (irenizm).
 • Antropocentryzm- człowiek i ludzkie sprawy w są centrum zainteresowań myśliciela.

 • Indywidualizm- każdy człowiek jest uznany za dobro niepowtarzalne i odrębne. Erazm wprowadza w ten sposób na nowo do filozofii pojęcie jednostki.

 • Tolerancja- prawem człowieka jest dochodzenie samemu do prawdy, nie wolno narzucać mu wbrew jego woli żadnych gotowych rozwiązań.

 • sztukę ceniono bardzo wysoko, dlatego zamożni mieszczanie artystów otaczali opieką (mecenat)

 • artyści przestali być anonimowi

 • dzięki swym dziełom artyści chcieli zapewnić sobie nieśmiertelność

 • prąd artystyczny odwołujący się do osiągnięć Starożytnych Greków i Rzymian, nosi nazwę klasycyzmu

 • nastąpił rozwój budownictwa świeckiego: budowano pałace miejskie, kamienice mieszczańskie, ratusze- co miało związek z rozwojem miast

 • Leonardo da Vinci- malarz, badacz natury, matematyk, inżynier, wynalazca. Do jego najsłynniejszych obrazów należą: „Ostatnia wieczerza”, „Mona Liza”, „Dama z łasiczką”.

 • Rafael Santi- malarz słynący przede wszystkim z obrazów przedstawiających Madonny z Dzieciątkiem „Madonna Sykstyńska”, „Madonna ze szczygłem”.

 • Michał Anioł Buonarotti- malarz, rzeźbiarz, poeta. Jego dziełem są m.in. freski z Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie oraz plan tamtejszego kościoła św. Piotra. Do najsłynniejszych rzeźb Michała Anioła należą: „Dawid”, „Pieta”, „Mojżesz”.

 • Kaplica Zygmuntowska na Wawelu oraz dziedziniec Zamku Wawelskiego

 • niektóre kamieniczki przy Rynku Głównym w Krakowie

Podobają Ci się podobne treści?

Zapisz się do naszego newslettera i zdobąć -20% zniżki na wszystkie opracowania! Wysyłamy tylko wartościowe treści dotyczące matury z języka polskiego!

Kupon rabatowy -20%

Wykorzystaj -20% zniżki na wszystkie opracowania! 

JPMATURA-20