Wymiana Ż na Z oraz Ź

Wymiana Ż zarówno na Ź, jak i na Ż w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych.

1. Przykłady:

Zarażony – Zarazić – Zaraza
Skażenie – Skazić – Skaza
Urażony – Urazić – Uraz
Wyrażenie – Wyrazić – Wyraz
Mrożonka – Mrozić – Mró
Wożę – Wozić – Wóz

2. Wymiana Ż na Ź w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych, np.:

Porażka – Porazić
Zakażenie – Zakaźny
Wyobrażać – Wyobraźnia
Pogróżka – Grozić
Niż – Nizina
Duży – Duzi 

3. Wymiana Ż na Z w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych, np.:

żdżek – Mózg
Zwyciężyć – Zwycięzca
Zagnieżdżać – Gniazdo
Miażdżyć – Miazga
żdżka – Rózga
Przejażdżka – Przejazd
Wjeżdżać – Wjazd
Objeżdżać – Objazd
Wiążę – Wiąz