Znani pisarze - Renesans

1. Giovanni Baccaccio- (1313-1375)

Wczesnorenesansowy pisarz włoski. Młodość spędził w Neapolu, gdzie odbywał praktykę handlową, studiował prawo i przebywał na dworze królewskim. Większość swego życia spędził jednak we Florencji.Należy do klasyków literatury nie tylko włoskiej, ale i światowej, a nowela skonstruowana przez niego była wzorem naśladowania dla wielu pisarzy, m. in. dla Bolesława Prusa. Według tego właśnie schematu skonstruowane są: „Kamizelka” i „Katarynka”.

 1. Przyszedł na świat we Florencji w 1313roku.

 2. Był nieślubnym synem florenckiego kupca- Boccaccino di Chellino oraz nieznanej kobiety.

 3. Przeniósł się do Neapolu, gdzie jego ojciec, w 1326 roku, został mianowany zarządcą banku.

 4. Przez ok. 6 lat studiował prawo kanoniczne, rozwijając w tym czasie zainteresowania związane z literaturą i sztuką.

 5. W 1341 roki Baccaccio powrócił do Florencji.

 6. Zmarł 21 grudnia 1375r., a więc rok po Petrarce.

2. Francisco Petrarca (1304-1370)

Pochodził z zamożnej rodziny florenckich prawników. Ukończył studia prawnicze i otrzymał niższe święcenia kapłańskie, ale założył rodzinę. Wiele podróżował, znał najwybitniejszych twórców Europy, był erudytą i znawcą antycznych rękopisów. Publikował traktaty, biografie i listy na różne tematy, zyskiwał wielkie uznanie jako poeta łaciński. Największą sławę przyniosły mu jednak utwory napisane po włosku, a przede wszystkim „Sonety do Laury.”

 1. Urodził się w 1304 roku w Arezzo.

 2. Jego ojciec, notariusz florencki, popadł w konflikt z władzami miasta i cała rodzina zmuszona była uciekać do Awinionu.

 3. Utrzymywał się z licznych beneficjentów kościelnych. Niższe święcenia nie wykluczały założenia rodziny, dlatego Petrarka ożenił się i miał dwoje dzieci, szczególnie bliska była mu córka.

 4. Był on człowiekiem wykształconym i oczytanym.

 5. Pasjonowała go filologia, wiele czasu spędzał w bibliotekach, badając analityczną literaturę, a także poszukując starożytnych tekstów, które namiętnie kolekcjonował.

 6. Od 1353 roku poeta związany był z dworem Viscontich. Ostatnie lata spędził w Arqua, gdzie zmarł w 1374 roku.

3. Jan Kochanowski- (1530-1584r.)

Pochodził z rodziny szlacheckiej, urodził się w Sycynie koło Zwolenia. Studiował na Akademii Krakowskiej (prawdopodobnie 1544-1547), w Królewcu (w Prusach) oraz we Włoszech (w Padwie 1552-1555, tam napisał wiersze łacińskie); zwiedził też Francję.. Do Polski wrócił wrócił na stałe w 1559r., przebywał na dworach magnackich, w latach 1564-1572 był sekretarzem króla Zygmunta Augusta. Po śmierci władcy wycofał się z życia dworskiego, ożenił i osiadł w Czarnolesie. Odtąd prowadził życie ziemianina, uczestnicząc jednak od czasu do czasu w życiu publicznym. W tym okresie powstały m.in. Treny”, „Psałterz Dawidów”, oraz dramt „Oprawa posłów greckich”. Zmarł nagle podczas pobytu na sejmie w Lublinie. Wniósł ogromny wkład w rozwój polskiego języka literackiego, uchodził za najwybitniejszego poetę wśród wszystkich narodów słowiańskich aż do XIX wieku. Nazwany jest ojcem poezji polskiej.

 1. 1530 rok- urodził się w Sycynie pod Zwoleniem

 2. 1544 rok- rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej

 3. 1552-1555- studiował na uniwersytecie w Podwie

 4. 1555-1556- studiował na uniwersytecie w Królewcu

 5. 1562 rok- przebywał na dworze Filipa Padniewskiego

 6. 1563 rok- pobyt na dworze Jana Firleja

 7. 1564 rok- dzięki wstawiennictwu Piotra Myszkowskiego został sekretarzem króla i objął probostwo poznańskie

 8. 1566 rok- objął parafię w Zwoleniu

 9. 1570 rok- przeniesiony do Czarnolasu

 10. 1575 rok- poślubił Dorotę Podlodowską

 11. 1578 lub 1579 rok- śmierć Urszulki

 12. 1584 rok- zmarł w Lublinie

4. Mikołaj Rej- (1505-1569r.)

Urodził się w zamożnej rodzinie szlacheckiej na Podolu. Odebrał jednak dość kiepskie wykształcenie, ponieważ żadnej szkoły tak naprawdę nie ukończył, nie miał ochoty do nauki. Najwięcej nauczył się na dworze Andrzeja Tęczyńskiego, którego został sekretarzem. W pewnym momencie życia zetknął się z poglądami reformacji, co zaowocowało przejściem na luteranizm, a potem na kalwinizm. Wtedy też rozpoczął propagowanie idei reformacyjnych i działał na rzecz Kościoła. Oprócz tego był kilkakrotnie posłem na sejm, walczył o ograniczenie praw magnaterii i kleru oraz utrzymywał bardzo dobre stosunki z dworami Jagiellonów. Był on „ojcem literatury polskiej”, ponieważ wsławił się jako jeden z pierwszych pisarzy tworzących w języku polskim, który, jak pisze Julian Krzyżanowski, przez trzydzieści lat konsekwentnie realizował swój program literacki i polityczny.

 1. 1505 rok- urodził się w Żurawnie pod Haliczem ( Ukraina).

 2. Uczył się w Skalmierzu i Lwowie.

 3. 1518-1518- ukończył rok Akademii Krakowskiej, Wydział sztuk Wyzwolonych.

 4. 1525-1530- przebywał na dworze wojewody sandomierskiego Andrzeja Tęczyńskiego.

 5. 1531 rok- związał się z dworem hetmana Mikołaja Sieniawskiego, pod jego wpływem przeszedł na kalwinizm.

 6. 1543 rok- debiut literacki- Krótka rozprawa między trzema osobami: Panem, Wójtem a Plebanem.

 7. 1546 rok- król Zygmunt Stary nadał mu tytuł dworzanina i liczne dobra.

 8. 1569 rok- zmarł w Rejowcu ( założonym przez siebie mieście).

5. Wiliam Szekspir- (1564-1616r.)

Urodził się w średnio zamożnej rodzinie w Stratfordzie. Mieszkał tam do 1585 roku, a z 1592 roku pochodzą wzmianki o jego obecności w grupie teatralnej w Londynie. Występował w niektórych przedstawieniach jako aktor, stał się współwłaścicielem Globe Theatre. Napisał (głównie dla tego teatru) kilkadziesiąt utworów dramatycznych: komedii (np.„Sen nocy letniej”, „Wiele hałasu o nic”, „Poskromienie złośnicy”), tragedii („Hamlet”, „Makbet”, „Król Lear”, „Otello”, „Romeo i Julia”), dramatów na motywach z historii Anglii, nazwanych kronikami (np. „Ryszard II”, Henryk VI”), a także dramatów zawierających elementy fantastyczne, np. „Burza”.  W swoich utworach daleko wykroczył poza sztywne wzorce antyczne, jest zaliczany do największych nowatorów w historii teatru. Oprócz dramatów napisał wiele utworów innych gatunków, w tym ponad 150 sonetów, są one u nas mniej znane, ale zalicza się je do klasyki literatury angielskiej. Jest twórcą tzw. dramatu szekspirowskiego. Pisarz otoczony jest legendą. Niektórzy nawet twierdzą, że nie był autentycznie żyjącą postacią. Nie ocalał ani jeden rękopis jego dzieł.

 1. Urodził się w Stratfordzie w 1564 roku.

 2. W rodzinnym mieście ukończył miejską szkołę.

 3. 1582 rok- ożenił się.

 4. 1588 rok- przybył do Londynu i rozpoczął karierę jako skryba, aktor i dramatopisarz.

 5. 1596 rok- uzyskał tytuł szlachecki.

 6. 1616 rok- po porażce teatru The Globe powrócił do rodzinnego miasta i osiadł w nabytym majątku.

 7. Zmarł w Stratfordzie w 1616 roku.

6. Ks. Piotr Skarga- (1536-1612r.)

Właściwie Piotr Powęski, pochodził z drobnoszlacheckiej rodziny z okolic Grójca na Mazowszu. Studiował na Akademii Krakowskiej, w 1564 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1569 roku w Rzymie wstąpił do zakonu jezuitów. Po powrocie do kraju zajął się organizowaniem dzieł charytatywnych i szkolnictwa (został pierwszym rektorem Uniwersytetu w Wilnie). Był gorliwym zwolennikiem katolicyzmu i kontrreformacji. Słynął jako kaznodzieja, który jeszcze w czasach świętości Rzeczpospolitej przeczuwał jej upadek. Dziś z jego postacią kojarzone są głównie „Kazania sejmowe”, ale w jego czasach nie były one szeroko znane.

 1. Urodził się w 1536 roku w rodzinie drobnej szlachty.

 2. Kształcił się na Akademii Krakowskiej, a w 1569 roku wstąpił w Rzymie do utworzonego kilkadziesiąt lat wcześniej zakonu jezuitów.

 3. Po powrocie do Polski Skarga zajmował się działalności dobroczynną i polityczną.

 4. Był jednym z najwybitniejszych w Polsce przedstawicieli kontrreformacji.

 5. Zmarł w 1612 roku i został pochowany w Krakowie.

7. Miguel de Cervantes Saavedra- (1547-1616)

Pochodził ze znanej hiszpańskiej rodziny szlacheckiej. Odebrał dobre wykształcenie, już gdy studiował, doceniono jego talent poetycki. Został jednak żołnierzem (w słynnej bitwie morskiej z Turkami pod Lepanto był poważnie ranny), kilka lat spędził w niewoli u piratów. Wykupiony, osiadł w rejonie La Manchy, usiłując się utrzymać z pracy pisarskiej. Tworzył sielanki, dramaty, ale bez powodzenia. Musiał się podjąć poborcy podatkowego, ale wkrótce, wskutek niezgodności w rachunku, trafił do więzienia. Sławę przyniosło mu wydanie powieści „Don Quijote” ( „Don Kichot”).