Kiedy piszemy RZ, a kiedy Ż?

RZ piszemy : Ż piszemy:
Wymienia się na r (także w innych słowiańskich językach). Wymienia się na: g, ź, z, s, dz, dź, d, h.
Po b, p, d, t, g, k, ch, j, w. Przed l, ł, n, r, w
Po l, ł, n, r.
W zakończeniach: -arz, -erz, -mierz, -mistrz. W zakończeniach: -aż, -eż, yż, -iż, -ąż, -ęż, -żar, -żur, -żer, -żerka,
-żka, -żca, -żnica, -że, -ż jako partykuły. Na początku w sylabie: żo-, żó-.