Zakończenia -żka, żca, -żnica

1. Przykłady wyrazów zakończonych na -żka, np.:

Łyżka 
Wstążka
Ważka
Wróżka 
Dorożka 
Książka 
Zniżka 
Porażka 
Ścieżka 

2. Wyrazy zakończone na -żca, np.:

Ciemiężca 
Domokrążca 
Drapieżca 
Łupieżca 
Grabieżca 
Samodzierżca 

3. Wyrazy zakończone na -żnica, np.:

Położnica 
Bożnica 
Książnica 
żnica 
Nałożnica 
Bezbożnica 
Drapieżnica 
Ościeżnica 
Drążnica