Wymiana Ó na E

Udostępnij post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Wymiana Ó na E

1. Ó piszemy w innych formach tego samego wyrazu, kiedy wymienia się na E, np.:

Przód – Na przedzie
Popiół – W popiele
Zniósł – Znieśli
Wiódł – Wiedli
Plótł – Pletli
Kościół – W kościele
Wesół – Weseli

Gniótł – Gnietli 

2. Ó wymieniające się na E pojawia się w wyrazach pokrewnych, np.:

Przyjaciółka – Przyjaciel
Pszczółka – Pszczeli
Otwór – Otwierać
Stróż – Strzec
Ziółko – Ziele
Siódmy – Siedem
Podściółka – Podścielać
Zbiórka – Zbierać

3. Głoska Ó może się wymieniać zarównop na E, jak i na O, np.:

Przód – Na przedzie – Przodem
Niósł – Nieśli – Niosła
Brzóska – Brzezina – Brzoza
Zbiórka – Zbierać – Zbiory

Wspieraj rozwój serwisu JPmatura.pl

korzystaj z doskonale przygotowanych notatek

Autorskie opracowanie lektur literackich

Opracowanie epok literackich

Hej przyjacielu! Potrzebujesz pomocy daj znać.