Zakończenia -ula, -ulka, -uleńka

1. Zakończenie -ula w różnych wyrazach:

Kula 
Szpula 
Urszula 
Pula 
Celuba 
Kaligula 
Biedula 
Koszula 
Drakula 
Klauzula 
Brzydula 
Krasula 

2. Zakończenie -ulka w różnych wyrazach:

Matulka 
Globulka 
Damulka 
Prymulka 
Biedulka 
Granulka 

3. Zakończenie -uleńka w różnych wyrazach:

Maluteńka 
Damuleńka 
Babuleńka 
Bieduleńka 
Ciotuleńka 
Gębuleńka